Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Πειραιά


Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ελ. Βενιζέλου 35, 18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 2104131227


 


Η σελίδα διαμορφώθηκε από τον Σπύρο Πάγκαλο, πρώην υπεύθυνο Σ.Σ.Ν. Πειραιά (20001-2003)

Επισκέπτες ιστοσελίδας από 1-1-2003: