ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2002-03

1. Στελέχωση

Ο Σ.Σ.Ν. στελεχώθηκε πέραν από τον υπεύθυνό του στην αρχή του σχολικού έτους με απόφαση του ΠΥΣΔΕ Πειραιά και από δύο καθηγήτριες απόφοιτες ΦΠΨ (Δ. Γουρδομιχάλη - Σχολική Ψυχολόγο και Σ. Σταματίου).

2. Δράσεις

Ο σταθμός δραστηριοποιήθηκε το τρέχον σχολικό έτος  προς τρεις κύρια κατευθύνσεις:

Α. Επαφές με τους Κοινωνικούς φορείς που είναι σχετικοί με το αντικείμενο του Σ.Σ.Ν. (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2002). Τα στελέχη του Σ.Σ.Ν. είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με πολλούς φορείς αφ ενός να διερευνηθεί η δυνατότητά τους να παρεμβαίνουν στα σχολεία ή να δέχονται μαθητές με προβλήματα και να ανοιχτούν δίαυλοι επικοινωνίας με τον Σ.Σ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ. Υπήρξαν επαφές με το Κ.Ψ.Υ. Πειραιά, το Μιχαλήνειο, τα ΚΕΣΥΠ της περιοχής, το Κέντρο Πρόληψης Καλλιθέας, τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων κλπ. Διαπιστώθηκε η περιορισμένη δυνατότητά τους για προσφορά έργου στα σχολεία.

Β. Επαφές με τους Διευθυντές Σχολείων και συλλόγους καθηγητών (Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2003). Τα στελέχη του Σ.Σ.Ν. επισκέφθηκαν τους διευθυντές 50 σχολείων της Διεύθυνσης Πειραιά και τους ενημέρωσαν για την δράση και τους στόχους του Σ.Σ.Ν.. Σε πολλά σχολεία υπήρξαν συναντήσεις ενημέρωσης και με τους συλλόγους καθηγητών.

Γ. Συμβουλευτική προς γονείς (Μάρτιος – Μάιος 2003) Πραγματοποιήθηκαν 15 εκδηλώσεις – συζητήσεις με Συλλόγους  γονέων με ποικίλα θέματα. (Εφηβεία, Επιθετικότητα, Σεξουαλική αγωγή)

Το σύνολο των εκτός γραφείου δράσεων των στελεχών του Σ.Σ.Ν. παρουσιάζεται στον συνημμένο πίνακα.

Επιπλέον:

Έγιναν παρεμβάσεις σε τάξεις από στελέχη του Σ.Σ.Ν., και διευθετήθηκαν προβλήματα σχέσεων σε πολλά σχολεία.

Υπήρξαν συμμετοχές των στελεχών σε σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο  του Σταθμού, που πραγματοποιήθηκαν από το ΥΠΕΠΘ ή άλλους φορείς

Δημιουργήθηκε και συντηρείται ιστοσελίδα του Σ.Σ.Ν. Πειραιά με πλήθος ενημερωτικού υλικού στη διεύθυνση: http://ssn-peiraia.att.sch.gr

3. Προβλήματα

Τα σημαντικότερα προβλήματα ήταν:

Α. Η έλλειψη συγκεκριμένου κατάλληλου χώρου στέγασής του, και του απαραίτητου εξοπλισμού (έπιπλα, υπολογιστές κλπ).

Β. Η ελλιπής στελέχωσή του (λείπουν βασικές ειδικότητες όπως κοινωνικοί λειτουργοί και παιδοψυχίατρος). Αυτό οδηγούσε στη μη ανταπόκριση σε πλήθος αιτημάτων παρέμβασης από τα σχολεία.

Γ. Η μη ύπαρξη οικονομικής αυτοτέλειας.

Τέλος δημιουργήθηκαν δυσκολίες στην λειτουργία του Σταθμού λόγω της απομάκρυνσης για τέσσερις μήνες και για λόγους Υγείας ενός στελέχους του Σταθμού.