Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων

 Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Πειραιά είναι υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αρμοδιότητα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ευρύτερης περιφέρειας του Πειραιά και στοχεύει στην υποστήριξη της σχολικής κοινότητας.

Ο Σ.Σ.Ν. στελεχώθηκε από τις εκπαιδευτικούς Δ. Γουρδομιχάλη, απόφοιτη ΦΠΨ με ειδίκευση στην ψυχολογία, μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολική Ψυχολογία    και επιμορφώσεις σχετικές με τα αντικείμενα του Σταθμού και Α. Καπετάνιου, απόφοιτη ΦΠΨ με ειδίκευση στην ψυχολογία, πτυχίο Ψυχολογίας και μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολική Ψυχολογία. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Πειραιά μετά  από αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την 99054/Γ7/ 25-09-2002 Απόφαση του ΥΠΕΠΘ. Δεν έγινε δυνατή η κάλυψη των υπολοίπων προκηρυγμένων με την παραπάνω απόφαση θέσεων (κοινωνικών λειτουργών και ψυχιάτρου).

Από τη φετινή χρονιά ο Σ.Σ.Ν. λειτουργεί 3 ημέρες της εβδομάδας  (Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 35, τηλ. 210-4131227 και τις υπόλοιπες ημέρες (Δευτέρα και Τετάρτη) αε αυτόνομο χώρο στο 1ο Γυμνάσιο Ρέντη, Φλέμινγκ και Μανδηλαρά, τηλ. 210-4838102.      

Δεδομένου των περιορισμών της έλλειψης στελεχών και του όγκου των σχολείων της περιφέρειας του Πειραιά τα στελέχη του Σ.Σ.Ν. με βάση την απόφαση ίδρυσής του  στοχεύουν:

Ø      Να υποστηρίξουν ατομικά ή ομαδικά την προσαρμογή των μαθητών ή μαθητριών στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την είσοδό τους στην εφηβεία. Στα πλαίσια των παραπάνω αφ’ ενός μεν θα οργανώνουν δραστηριότητες με ομάδες μαθητών, αφ’ ετέρου δε  θα υπάρχει δυνατότητα για προσωπική επικοινωνία σε συνεργασία με ομάδες ειδικών.

Ø      Να έχουν διαμεσολαβητικό ρόλο στην επαφή των σχολείων με τα κρατικά κέντρα παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για την παραπομπή σε αυτά μαθητών ή μαθητριών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τους γονείς ή κηδεμόνες τους.

Ø      Να παρέχουν Συμβουλευτική γονέων, ατομικά ή ομαδικά μέσα από την οργάνωση ομάδων Γονέων σε συνεργασία με τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, συλλόγους καθηγητών και κοινωνικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ø      Να συμμετέχουν σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων του νομού, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων. Στις συνεδριάσεις αυτές θα παρέχουν ενημέρωση στους διδάσκοντες στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων.

Ø      Να εφαρμόζουν, στηρίζουν και παρακολουθούν σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Πειραιά προγράμματα Αγωγής Υγείας με θέματα σχετικά με την Ψυχική Υγεία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Ø      Να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας οργανώνοντας με άλλους κυβερνητικούς και μη φορείς ανάλογες δραστηριότητες (συζητήσεις, ομιλίες, σεμινάρια κλπ).

Ø      Να παράγουν και να διανέμουν εκπαιδευτικό υλικό ανάλογο με το αντικείμενο του Σταθμού και να συμβάλλουν στη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια των παραπάνω θα υπάρχει ιστοσελίδα του Σ.Σ.Ν. στο Διαδίκτυο με σχετικά άρθρα, πληροφορίες για σεμινάρια και υπηρεσιακά θέματα στη διεύθυνση: http://ssn-peiraia.att.sch.gr που θα ενημερώνεται συνεχώς με τις δράσεις του Σ.Σ.Ν. Πειραιά.

Ø      Nα αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα εφαρμογής όλων των   παραπάνω δράσεων.